| |     ћирилица | english  
Naslovna
Biografija

Goran Petrović, generalni konzul

G-din Goran Petrović je rođen 20.01.1961. godine u Topoli, Republika Srbija

OBRAZOVANJE:

Pravni fakultetet, Univerzitet u Beogradu

RADNO ISKUSTVO: 

1986-1999.  Služba državne bezbednosti

     2001.      Načelnik službe državne bezbednosti R.Srbije

2001-2004.  Ministarstvo spoljnih poslova – direktor Službe za istraživanje i dokumentaciju

2004-2005. Ministarstvo unutrašnjih poslova – savetnik ministra

2005-2006. Centar za modernu politiku – stručni saradnik

2007-2008. Akademija za diplomatiju i bezbednost – predavač

2008-2013. Preduzeće „Kid – trans“ d.o.o. - pravni savetnik 

2013-2017. Ministarstvo spoljnih poslova - zamenik pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju

2017.-        Generalni konzulat R. Srbije u Rijeci - generalni konzul

G-din Petrović je autor više stručnih članaka, intervjua i komentara u domaćim i stranim štampanim i elektronskim medijima.

Znanje jezika:  engleski

Bračno stanje: Oženjen, dve ćerke

 Generalni konzul
Biografija