Printer Friendly Version ИЗДАВАЊЕ ВИЗА – ПРИМЕНА ОДЛУКЕ ВЛАДЕ Р.СРБИЈЕ О ПРОГЛАШЕЊУ БОЛЕСТИ COVID-19 И УВОЂЕЊЕ ВАНРЕНОД СТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ Р.СРБИЈИ @ 16 March 2020 02:01 PM

У складу са Одлуком Владе Р.Србије о проглашењу болести COVID-19 и увођења ванредног стања на територији Р.Србије број 53-2503/2020 од 15.03.2020. године, Генерални конзулат Р.Србије у Ријеци ће у наредном периоду ограничено примати захтеве за издавање виза страним држављанима.
Захтеви ће се примати искључиво лицима којима је наведеном одлуком омогућен улазак, односно транзит или боравак у Р.Србији.