Printer Friendly Version Odluka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša između R. Srbije i Kraljevine Tajland @ 13 September 2017 08:24 AM

Obaveštavamo da je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland  o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan u Beogradu, 04. decembra 2015. godine, stupio na snagu 08. septembra 2017. godine. Od tog datuma, državlljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju od 90 dana od datuma ulaska.