Printer Friendly Version Odluka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša između R. Srbije i R. Indonezije @ 13 September 2017 08:10 AM

Obaveštavamo da je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan u Džakarti, 27. aprila 2016. godine, stupio na snagu 02. septembra 2017. godine. Od tog datuma, državlljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju od 30 dana od datuma ulaska.