Printer Friendly Version Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран @ 30 August 2017 12:25 PM

Обавештавамо да је Влада Р. Србије, на седници одржаној 22. августа 2017. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Исламске Републике Иран, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Р. Србије, најдуже 30 дана од  датума уласка у Р. Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл.11. Закона о странцима. Одлука је објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 79/2017 од 25.08.2017. године и ступа на снагу 02.09.2017. године.