Printer Friendly Version Spisak advokata u R. Hrvatskoj @ 7 November 2016 01:44 PM

Imajući u vidu učestalost obraćanja stranaka Ministarstvu spoljnih poslova R. Srbije radi pribavljanja kontakt podataka inostranih advokata koji govore srpski i engleski jezik, upućujemo naše državljane zainteresovane za angažovanje advokata u R. Hrvatskoj na imenik koji je dostupan na sajtu Hrvatske odvjetničke komore  http://www.hok-cba@hok-cba.hr

Napominjemo da se ne radi o advokatima koje preporučuje Generalni konzulat Republike Srbije, odnosno da ovo diplomatsko-konzularno predstavništvo ne snosi odgovornost za eventualnu nekompetentnost angažovanih advokata ili za mogući neuspeh u postupku u kojem su angažovani.